ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวนาฒยา ผลสำโรงโป่งน้ำร้อนวิทยาคมรร.วัฒนานคร อบจ.สระแก้ว
2นางสาวภักวดี ขันติลาภาพันธุ์เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีลาออกจากราชการ