ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2556
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวจินตนา บัวขาวโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิมทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" สมพ.เขต18
2นายสุชาติ นามทิพย์โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารหนองชุมแสงวิทยา โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
3นางวราภรณ์ รุ่งสว่างโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารบ้านสามสิบพัฒนา สพท.สพป.จันทบุรี เขต 2
4นางสาววราสินี พรมวังโรงเรียนวัดคลองสนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพท.สพม. เขต 8
5นางสาวปิยวรรณ เกิดเจริญสนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี สนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุ
6นางอภัสนันท์ จิรสินธัญญรัฐสนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี สนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุ
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 25/04/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17